• „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

 • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

 • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

 • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

 • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

Obchodní právo

 • sepis jednotlivých typů obchodních smluv podle občanského zákoníku, zejména kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o obchodním zastoupení, mandátní smlouvy, smlouvy o prodeji podniku, smlouvy o zprostředkování a další obchodní smlouvy podle požadavků klienta,
 • zajištění a utrvrzení dluhu prostřednictvím jednotlivých zajišťovacích instrumentů podle občanského zákoníku a občanského zákoníku – ručení, uznání závazku, bankovní záruka, smluvní pokuta, zajištění postoupením pohledávky,
 • založení obchodní korporací – příprava a sepis kompletní dokumentace nutné pro založení veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti; zastupování v řízení u obchodního rejstříku,
 • provádění změn v obchodních korporacích a jejích orgánech, změna obchodní firmy, zvyšování a snižování základního kapitálu obchodní korporace, organizace valných hromad,
 • řešení nároků z nekalé soutěže podle právní úpravy v občanském zákoníku podle pojmenovaných i nepojmenovaných skutkových podstat a dále podle jiných právních předpisů
 • právní ošetření procesu fúze obchodních společností a dalších forem přeměn obchodních společností podle zákona o přeměnách obchodních společností a družstev,
 • problematika cenných papírů, jejich emise a převody,
 • řešení úpadku podnikatelů – sepis insolvenčního návrhu a přihlášky pohledávek věřitelů.
Zpět na právní služby