• „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

Kvalitní právní služby

Trestní právo

Obhajoba obviněných v trestním řízení u všech druhů trestných činů jako zvolený obhájce. Výkon obhajoby jako ustanovený obhájce. Právní zastoupení poškozených trestným činem a důsledné uplatnění jejich nároků na náhradu škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení v trestním řízení.

Více informací

Obchodní právo

Právní zastoupení v civilním soudním řízení sporném i nesporném před soudy ve všech stupních. Sepis veškerých druhů žalob a jiných podání k soudu. Vymáhání náhrady majetkové a nemajetkové újmy. Zastupování ve sporech o vydání bezdůvodného obohacení. Vypracování všech typů smluv a návrhu na oddlužení.

Více informací

Občanské právo

Právní zastoupení v civilním soudním řízení sporném i nesporném před soudy ve všech stupních. Sepis veškerých druhů žalob a jiných podání k soudu. Vymáhání náhrady majetkové a nemajetkové újmy. Zastupování ve sporech o vydání bezdůvodného obohacení. Vypracování všech typů smluv a návrhu na oddlužení.

Více informací

Rodinné právo

Právní zastoupení v řízení o rozvod manželství. Návrhy na úpravu výkonu rodičovské odpovědnosti k nezletilým dětem, zejména svěření nezletilého dítěte do péče a stanovení rozsahu výživného. Vyživovací povinnost. Společné jmění manželů a jeho vypořádání po zániku manželství. Řešení domácího násilí.

Více informací

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.