• „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

 • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

 • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

 • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

 • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

Pracovní právo

 • sepis pracovní smlouvy pro zaměstnavatele,
 • dohody o provedení práce a dohody o provedení pracovní činnosti,
 • změny pracovního poměru – převedení na jinou práci, přeložení, dočasné přidělení,
 • zajištění závazků z pracovněprávních vztahů,
 • skončení pracovního poměru – výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení ve zkušební době, dohoda o rozvázání pracovního poměru,
 • zastupování v řízení o neplatné rozvázání pracovního poměru,
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
 • ochrana před diskriminací a zajištění rovného zacházení se zaměstnanci,
 • řešení odpovědnosti za škodu v jednotlivých případech upravených v zákoníku práce.
Zpět na právní služby