• „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

 • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

 • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

 • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

 • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

Právo nemovitostí

 • sepis kupní smlouvy k prodeji či koupi rodinného domu, pozemku, bytové jednotky a spoluvlastnického podílu k nim,
 • sepis darovací smlouvy k nemovitostem,
 • sepis nájemní smlouvy – nájem rodinného domu, nájem pozemku, nájem bytu, nájem nebytového prostoru,
 • zřízení služebnosti k nemovitostem,
 • zřízení zástavního práva k nemovitostem,
 • prohlášení o pravosti podpisu na smlouvách o převodu nemovitostí, kterým je advokát oprávněn nahradit úřední ověření podpisu se stejnými účinky,
 • zajištění advokátní úschovy finančních prostředků a listin,
 • sepis prohlášení vlastníka jednotek v bytovém domě,
 • převody práv a povinností v bytovém družstvu a nájem družstevního bytu,
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem,
 • zastupování v řízení o určení vlastnictví k nemovitostem.
Zpět na právní služby