• „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

Rodinné právo

  • právní zastoupení v řízení o rozvod manželství – rozvod sporný i nesporný,
  • právní zastoupení v řízení o úpravě výkonu rodičovské odpovědnosti k nezletilému dítěti – péče o nezletilé dítě a stanovení výživného k nezletilému dítěti, výživné na zletilé dítě,
  • zastupování v řízení o stanovení ostatních vyživovacích povinností upravených v občanském zákoníku – vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými, výživné mezi manžely, výživné mezi rozvedenými manžely, příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce,
  • žaloby na určení a popření otcovství v jednotlivých případech stanovených občanským zákoníkem,
  • vypořádání zaniklého společného jmění manželů, právní posouzení možnosti režimu rozšíření a zúžení rozsahu společného jmění manželů v zákonném režimu, tzv. předmanželské smlouvy, správy společného jmění manželů, režim oddělených jmění,
  • právní pomoc při řešení další problematiky upravené občanským zákoníkem jako např. neplatnost a neexistence manželství, možnost osvojení, opatrovnictví a poručenství.
Zpět na právní služby