• „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

Směnečné právo

  • posouzení platnosti směnky z hlediska nutných náležitostí směnky podle zákona směnečného a šekového,
  • sepis směnky jako zajišťovacího nástroje,
  • sepis návrhu na vydání směnečného platebního rozkazu a zastupování v řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu,
  • sepis námitek proti vydanému směnečnému platebnímu rozkazu a zastupování žalovaného v řízení o námitkách,
  • převody směnek,
  • umoření směnek.
Zpět na právní služby