• „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

 • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

 • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

 • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

 • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

Správní právo

 • zastupování v řízení před správními orgány v rámci správního řízení,
 • sepis jednotlivých podání podle správního řádu,
 • ochrana před nečinností správního orgánu,
 • zastupování v územním řízení a stavebním řízení podle stavebního zákona,
 • zastupování obviněného v přestupkovém řízení,
 • sepis správní žaloby a zastupování před správním soudem,
 • sepis kasační stížnosti a zastupování před Nejvyšším správním soudem.
Zpět na právní služby