• „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

Trestní právo

  • obhajoba obviněných v trestním řízení již od stadia přípravného řízení, zahrnující účast u podání vysvětlení, výslechů a dalších vyšetřovacích úkonů prováděných ze strany orgánů činných v trestním řízení a dále účast u hlavního líčení před soudem, kde se rozhoduje o případné vině a uložení trestu, a to u všech druhů trestných činů podle trestního zákoníku,
  • výkon obhajoby jako ustanovený obhájce v případech, kdy podle trestního řádu musí být obviněný již od přípravného řízení zastoupen obhájcem, kterým může být jen advokát, čímž je naplněno ústavně zaručené právo obviněného na obhajobu,
  • účast při sjednávání dohody o vině a trestu v trestním řízení,
  • právní zastoupení poškozených spáchaným trestným činem v trestním řízení a důsledné hájení jejich práv a uplatňování nároků poškozených na náhradu škody způsobené trestným činem, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení, které obžalovaný na jejich úkor trestným činem získal, kdy je třeba zavčas učinit návrh na přiznání těchto nároků v rámci trestního řízení, případně v rámci sjednávání dohody o vině a trestu,
  • sepis veškerých procesních podání podle trestního řádu – stížnost, odpor do trestního příkazu, odvolání, dovolání, podnět k ministru spravedlnosti k podání stížnosti pro porušení zákona, návrh na obnovu řízení, návrh na schválení narovnání a podmíněného zastavení trestního stíhání, návrh na odklad výkonu trestu, žádost o podmíněné propuštění z trestu odnětí svobody a další.
Zpět na právní služby