• „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

  • „Ius est ars boni et aequi“ - Publius Iuventilus Celsus

Ústavní právo

  • posouzení zásahu do ústavně zaručených základních lidských práv a svobod ze strany orgánů veřejné moci,
  • sepis ústavní stížnosti proti pravomocnému rozhodnutí nebo jinému zásahu orgánu veřejné moci – ústavní stížnost proti rozhodnutí soudu v trestním řízení nebo civilním řízení,
  • sepis ústavní stížnosti podávané zastupitelstvem obce nebo vyššího územního samosprávného celku proti nezákonnému zásahu státu do práva na samosprávu,
  • sepis stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva,
  • zastupování v řízení před Ústavním soudem podle zákona o Ústavním soudu.
Zpět na právní služby